Jak mówić, aby nie zginąć w zalewie informacji?
Co robić, aby zostać zauważonym?

Obrazy i historie – oto co przyciąga uwagę zarówno mediów, jak i docelowych odbiorców.

Wiemy, jak cele kampanii przełożyć na opowieści i obrazy, które zaangażują i zawładną wyobraźnią. Kreujemy, rozpowszechniamy i utrwalamy opowieści i obrazy, które informują, edukują i promują.

Działamy konsekwentnie, dbając o spójność przekazu. Wyróżniamy się, ale zawsze w zgodzie z wartościami i celami kampanii.

  • OFERUJEMY:
  • analizę sytuacji: wywiady pogłębione, grupy fokusowe, badania ankietowe,
  • projekt kampanii: definiowanie grup docelowych ich potrzeb i dedykowanych im kanałów komunikacji, definiowanie kluczowego przekazu informacji, projektowanie wydarzeń edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych
  • wdrażanie kampanii: tworzenie spójnej identyfikacji wizualnej, projektowanie i produkcja materiałów promocyjno-reklamowych, organizacja wydarzeń, media relations, reklamę w mass mediach