Istnieje bezlik narzędzi, które można wykorzystać w komunikacji.

Potrafimy wybrać te najbardziej skuteczne. Wiemy, jak je wykorzystać, wzmocnić obrazem i słowem. Wiemy, jak za ich pomocą przyciągnąć uwagę, wzbudzić zainteresowanie i zaangażować odbiorców. Dbamy, żeby najdrobniejszy szczegół wzmacniał siłę przekazu.

  • OFERUJEMY:
  • przygotowanie prezentacji wewnętrznych i zewnętrznych – oprawa tekstowa, graficzna, przygotowanie prelegentów
  • opracowanie materiałów promocyjnych
  • przygotowanie wydawnictw firmowych
  • oprawę graficzną i tekstową mailingów i newsletterów
  • projektowanie i odświeżanie identyfikacji wizualnej
  • warsztaty, imprezy wewnętrzne i zewnętrzne
  • prowadzenie komunikacji około wydarzeniowej