Zaangażowanie i spójność.
Dwa filary wizerunku pracodawcy.

Mamy doświadczenie w budowaniu zaangażowania. Wiemy, jak obudzić motywację. Od organizowanych przez nas wydarzeń firmowych i imprez okolicznościowych wymagamy więcej. Wymagamy promowania wartości firmowych oraz budowania poczucia dumy i przywiązania.

Troszczymy się o spójność komunikacji – od materiałów promocyjnych i targowych, przez onboarding i wizerunkowe opakowanie pierwszych dni w pracy, po wydarzenia firmowe i CSR-owe. Pomagamy budować kulturę pracy wzmacniając przekaz kluczowych komunikatów słowem i obrazem.